Ανταλλακτικά
Κινητήρα

Ο κινητήρας ενός αυτοκινήτου είναι ένα σύνολο τμημάτων που βοηθούν στην κίνηση του οχήματος. Ένας κινητήρας με σωστή λίπανση και συντήρηση, μπορεί να αντέξει πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα.

Προκειμένου λοιπόν ο κινητήρας να διατηρείται σε καλή κατάσταση, απαιτείται η σωστή επιλογή, τοποθέτηση και συντήρηση των αναλωσίμων εξαρτημάτων που τον αποτελούν. Θα πρέπει τα ανταλλακτικά να είναι καλής και όχι αμφιβόλου ποιότητας και το σέρβις του να γίνεται με συνέπεια στον προγραμματισμένο χρόνο.

Προϊόντα

Φλάντζες Κεφαλής

Ρεγουλατόροι Καδένας

Καδένες

Γλύστρες Καδένας

Φλάντζες Βαλβίδων

Ρεγουλατόροι Ιμάντα Poly-V

Ιμάντες Εκκεντροφόρου

Αντλίες Βενζίνης

Σετ Χρονισμού Καδένας

Ρεγουλατόροι Ιμάντα

Ιμάντες Δυναμό