Ανταλλακτικά
Service

Για να διατηρείται η απόδοση ενός αυτοκινήτου στο μέγιστο και να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή λειτουργία του, πρέπει η συντήρησή του (service) να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να προληφθούν τυχόν προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν.

Φυσικά το service ενός αυτοκινήτου διαφοροποιείται και κατηγοριοποιείται αναλόγως τη συχνότητα και τα χιλιόμετρα που έχουν διανυθεί.

Με τον όρο ανταλλακτικά service συνήθως εννοούμε τα περισσότερο αναλώσιμα ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε κάθε service ανεξαρτήτου κατηγορίας και περιλαμβάνουν τα φίλτρα κάθε είδους (αέρος, λαδιού, καμπίνας, καυσίμου) και τυχόν εξαρτήματά τους.

Προϊόντα

Φίλτρα Λαδιού

Φίλτρα Αέρα

Φίλτρα Καυσίμου

Καπάκι Φίλτρου

Φίλτρα Καμπίνας