ΜΕΤΑΔΟΣΗ
ΚΙΝΗΣΗΣ

Για να κινηθεί το αυτοκίνητο πρέπει η ισχύς του κινητήρα να μεταφερθεί στους κινητήριους τροχούς. Η μεταφορά αυτή γίνεται μέσω του συστήματος μετάδοσης κίνησης, το οποίο μεταδίδει τη ροπή στο διαφορικό και από εκεί στους τροχούς και τα ελαστικά τα οποία έρχονται σε συνεχή επαφή με το οδόστρωμα.

Τα τελευταία χρόνια τα συστήματα μετάδοσης κίνησης των αυτοκινήτων έχουν εξελιχθεί σημαντικά προσφέροντας ακόμη πιο ομαλή μεταφορά της ισχύος, χωρίς κραδασμούς και δονήσεις, με γρηγορότερη μετάβαση της ροπής αλλά και λιγότερες απώλειες προς όφελος της κατανάλωσης και της απόδοσης.

Πέραν της προαναφερθείσας βασικής λειτουργίας του συστήματος κίνησης, επιπλέον βοηθά στην αλλαγή της κατεύθυνσης της κίνησης και στην ανάστροφη κίνηση των τροχών προκειμένου να επιτευχθεί η οπίσθια πορεία του οχήματος.

Ο μη τακτικός έλεγχος και η μη σωστή συντήρηση του αυτοκινήτου μπορεί να επηρεάσει το σύστημα μετάδοσης κίνησης δημιουργώντας προβλήματα, ορισμένα από τα σημαντικότερα να είναι η φθορά του συμπλέκτη σε σύντομο χρονικό διάστημα, η αυξημένη κατανάλωση καυσίμου, η πρόωρη φθορά των ελαστικών, η καθυστέρηση ή κάποιες φορές και η αδυναμία αλλαγής ταχυτήτων μέχρι και η ακινητοποίηση του αυτοκινήτου.

Προϊόντα

Αντλίες Συμπλέκτη Άνω

Αντλίες Συμπλέκτη Κάτω

Ασφάλειες Διχάλου

Δίχαλα Συμπλέκτη

Ρουλεμάν Τροχού

Σύρματα Γκαζιού

Εξαρτήματα Συμπλέκτη Άνω

Εξαρτήματα Συμπλέκτη Κάτω

Κόμπλερ Τροχού Τετρακίνησης

Μπίλιες Διχάλου

Δίσκοι Συμπλέτη

Σταυροί

Σετ Συμπλέκτη

Μπιλιοφόροι

Ρουλεμάν Συμπλέκτη

Σύρματα Συμπλέκτη

Σύρματα Κοντέρ

Προϊόντα

Δίχαλα Συμπλέκτη

Αντλίες Συμπλέκτη Άνω

Αντλίες Συμπλέκτη Κάτω

Ασφάλειες Διχάλου

Ρουλεμάν Τροχού

Σταυροί

Εξαρτήματα Συμπλέκτη Άνω

Εξαρτήματα Συμπλέκτη Κάτω

Κόμπλερ Τροχού Τετρακίνησης

Μπίλιες Διχάλου

Δίσκοι Συμπλέκτη

Σύρματα Γκαζιού

Σετ Συμπλέκτη

Μπιλιοφόροι

Ρουλεμάν Συμπλέκτη

Σύρματα Συμπλέκτη

Σύρματα Κοντέρ