Ηλεκτρικό Σύστημα

Το κάθε αυτοκίνητο λειτουργεί ως προϊόν συνδυασμού ηλεκτρικών και μηχανικών συστημάτων. Το ηλεκτρικό σύστημα απαιτεί και αυτό τακτική συντήρηση, καθώς δεν περιλαμβάνει μόνο καμένες ασφάλειες ή λαμπτήρες.

Τα στοιχεία από τα οποία απαρτίζεται το ηλεκτρικό σύστημα επικοινωνούν μεταξύ τους και ορισμένες φορές η λειτουργία τους είναι αλληλένδετη, με τη βλάβη ενός και μόνο αισθητήρα να είναι ικανή να θέσει εκτός λειτουργίας και ολόκληρο το ηλεκτρικό σύστημα.

Χωρίζεται σε κύκλωμα παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας και σε κύκλωμα κατανάλωσης ενέργειας.

Όλα τα ανταλλακτικά της κάθε κατηγορίας που συνιστά το ηλεκτρικό σύστημα είναι σημαντικά για διαφορετικούς λόγους το καθένα ως προς τη λειτουργία του αυτοκινήτου και πολλά από αυτά συμβάλλουν και στο συγχρονισμό του κινητήρα.

Προϊόντα

Αισθητήρες Μάζας Ροής Αέρος

Αισθητήρες Λάμδα

Αισθητήρες Θέσης Στροφάλου