ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ

Το σύστημα ανάφλεξης αφορά κινητήρες αυτοκινήτων που λειτουργούν με βενζίνη ή αέριο, ενώ οι κινητήρες diesel διαθέτουν διαφορετικό τύπο ανάφλεξης.

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα ηλεκτρικό κύκλωμα το οποίο την κατάλληλη χρονική στιγμή παρέχει συνεχή τροφοδοσία ηλεκτρικού σπινθήρα, χωριστά για κάθε κύλινδρο, στον οποίο το μείγμα αέρα – καυσίμου είναι ήδη συμπιεσμένο. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μία συνεχής διαδικασία λειτουργίας όλων των κυλίνδρων, βασισμένη στην καθιερωμένη σειρά λειτουργίας τους. 

Ο συνδυασμός αυτής της συμπίεσης του καυσίμου με την παραγωγή των σπινθήρων δημιουργεί μία έκρηξη που οδηγεί τελικά στην απόδοση της μέγιστης απαιτούμενης ισχύς για να λειτουργήσει ο κινητήρας.

Προϊόντα

Συμπυκνωτές

Πολλαπλασιαστές

Καπάκια Διανομέως

Ράουλο Διανομέως

Πλατίνες

Καλώδια Διανομέως

Προθερμάνσεις

Μπουζί