Σύστημα
Πέδησης - Φρένων

Το σύστημα πέδησης των αυτοκινήτων, δηλαδή τα φρένα, αποτελεί το βασικότερο παράγοντα για την ασφαλή οδήγηση, αφού από αυτό εξαρτάται η δυνατότητα αποφυγής επικίνδυνων καταστάσεων. Είναι ένα σύνολο μερών και μηχανισμών, κύριος σκοπός του οποίου είναι να επιβραδύνει τη στροφή των τροχών στο συντομότερο δυνατό χρόνο.

Το σύστημα φρένων αποτελείται από το υδραυλικό και το μηχανικό κύκλωμα, με το πρώτο να περιλαμβάνει αντλίες, μαρκούτσια, εξαρτήματα, υγρά φρένων κλπ. και το μηχανικό να αφορά κατά κύριο λόγο στο τμήμα των τροχών του αυτοκινήτου αφού περιλαμβάνει δισκόπλακες, δισκόφρενα, σερβόφρενα, σιαγώνες κλπ. Σαφώς και τα δύο κυκλώματα είναι αλληλένδετα και αλληλοεξαρτώμενα μεταξύ τους για να μπορέσει το όχημα να επιβραδύνει την πορεία του.

Συγκεκριμένα, η δύναμη του ποδιού που ασκείται στο πεντάλ του φρένου επενεργεί, με υποστήριξη από το σύστημα, στα φρένα των τροχών ως δύναμη σύσφιξης, που πιέζει τα τακάκια πάνω στις δισκόπλακες. Έτσι, από την τριβή που δημιουργείται, το μεγαλύτερο μέρος της κινητικής ενέργειας του οχήματος μετατρέπεται σε θερμότητα, η οποία με τη σειρά της ελαττώνει την ταχύτητα του οχήματος μέχρις ότου τελικά το ακινητοποιήσει.

Λόγω της συχνής και συνεχούς χρήσης τους φθείρονται με αποτέλεσμα ο τακτικός έλεγχος και συντήρηση αυτών να είναι ζωτικής σημασίας.