ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Αποτελεί το σημαντικότερο μέρος – την «καρδιά» – του αυτοκινήτου, αφού χωρίς την ύπαρξή του το όχημα δεν θα μπορούσε να κινηθεί. Απαρτίζεται από ένα σύνολο εξαρτημάτων και σύγχρονων συστημάτων που τροφοδοτούν το αυτοκίνητο με κινητήρια δύναμη, για να μπορεί να ταξιδεύει με ασφάλεια και άνεση.

Η σχεδίαση των βασικών του τμημάτων έχει μείνει αμετάβλητη από τις αρχές του 20ου αι. που πρωτοεμφανίστηκε μέχρι και σήμερα, με την πάροδο τόσων ετών, με μοναδική τροποποίηση την προσθήκη ποικίλων σύγχρονων ηλεκτρονικών συστημάτων λόγω της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης ειδικά την τελευταία δεκαετία, στοχεύοντας όμως στη μέγιστη απόδοση και οικονομία καυσίμου μέσα από αυτές τις προσθήκες.

Τα βασικότερα εξαρτήματα του κινητήρα είναι:

Το σύστημα βαλβίδων, ο στροφαλοφόρος άξονας, το σύστημα εξάτμισης – καταλύτης – EGR – DPF και το σύστημα ψεκασμού καυσίμου.

Όλα αυτά με τη σειρά τους αποτελούνται από μία σειρά αναλωσίμων όπως φίλτρα, λάδια, μπουζί, αλλά και άλλων σημαντικών τμημάτων όπως καδένα ή ιμάντες, που χρειάζονται τακτική συντήρηση και αντικατάσταση.