ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ

Κατά την καύση του μείγματος αέρα – καυσίμου αναπτύσσεται μεγάλη θερμότητα στο θάλαμο καύσης του κινητήρα, μέρος της οποίας μετατρέπεται σε κίνηση, άλλο εξέρχεται από την εξάτμιση σε μορφή καυσαερίων και άλλο απορροφάται από το σύστημα ψύξης.
Καθότι οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να οδηγήσουν σε καταστροφή του κινητήρα λόγω υπερθέρμανσης είναι αναγκαία η ύπαρξη του συστήματος ψύξης προκειμένου να λειτουργεί ο κινητήρας σε φυσιολογικές συνθήκες – θερμοκρασίες.

Το σύστημα ψύξης του αυτοκινήτου βοηθά τόσο στη σωστή λειτουργία του κινητήρα, από τη διατήρηση των σταθερών θερμοκρασιών αυτού μέχρι την αθόρυβη λειτουργία και μέγιστη απόδοσή του, όσο και στην καλύτερη καύση καυσίμου και στις χαμηλότερες εκπομπές ρύπων.

Το ψυκτικό υγρό αποτελεί αναμφισβήτητα ένα από τα σημαντικότερα μέσα του συστήματος, καθώς κυκλοφορεί μέσα από τα τμήματα του κινητήρα απορροφώντας την υπερβολική θερμότητα για να την αποβάλλει τελικά στην ατμόσφαιρα μέσω του ψυγείου του κινητήρα. Αξίζει να αναφερθεί επίσης ότι το κύκλωμα νερού πέρα από την ψύξη του κινητήρα περνάει και από το καλοριφέρ της καμπίνας ώστε να ζεσταίνει το χώρο αυτής. Εξίσου σημαντικά όμως είναι και τα υπόλοιπα εξαρτήματα (αντλίες νερού, κολάρα, θερμοστάτες κλπ.) τα οποία απαιτούν τακτικό έλεγχο και συντήρηση προκειμένου να ενισχύουν την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος ψύξης.

Προϊόντα

Φλάντζες Θερμοστάτη

Βαλβίδες Θερμοκρασίας

Αντλίες Νερού

Κολλάρα

Βαλβίδες Βεντιλατέρ

Paraflu

Θερμοστάτες

Αντλίες Νερού Κόμπλερ